• Русский
  • English
  • Українська

Колегія адвокатів
міста Києва та Київської області

Наші Клієнти

Безумовно, головним надбанням Колегії адвокатів міста Києва та Київської області є клієнти. Відповідно до своєї спеціалізації, адвокати-члени Колегії надають правову допомогу як українським, так і іноземним клієнтам. Переважна більшість не лише українських, а й іноземних клієнтів люб’язно надали можливість згадувати про них (як про клієнтів) з метою рекламування практики. Однак, дотримуючись принципу обмеженого рекламування своєї практики та з урахуванням Правил адвокатської етики (далі – Правила), прагнучи жодним чином не створювати підґрунтя для введення потенційних клієнтів в оману, нами дотримується згаданий вище принцип: не пропонувати послуги конкретному клієнтові ані особисто, ані через посередників та не розміщувати в рекламних матеріалах відомості щодо своєї практики (оціночні характеристики, відгуки інших осіб, порівняння з іншими, заяви про вірогідність успішного виконання доручень та інші заяви, що можуть викликати безпідставні надії у клієнтів).

 

Домінантність інтересів клієнтів

 

У межах дотримання принципу законності, в своїй практиці Колегія адвокатів міста Києва та Київської області виходить з переваги інтересів Клієнтів перед своїми власними інтересами; інтересами колег, партнерів, співробітників; законних представників клієнтів, їхніх опікунів або піклувальників; державних, правоохоронних органів та інших осіб. Не допускаються компроміси з метою догодити суду, іншим державним органам або третім особам, якщо такі компроміси суперечать законним інтересам клієнтів і перешкоджають належному наданню правової допомоги. Колегія не залишає без уваги порушення закону, нетактовне і зневажливе ставлення будь-кого до своїх клієнтів чи до самих себе і реагує на відповідні дії у формах, передбачених чинним законодавством.

 

Клієнти – юридичні особи

У відносинах щодо надання правової допомоги клієнтові – юридичній особі, при визначенні суб’єкта прав і обов’язків клієнта, і відповідному визначенні порядку реалізації своїх обов’язків Колегія адвокатів міста Києва та Київської області виходить з такого: для взаємодії з клієнтами (узгодження змісту доручень, отримання дозволів на розголошення конфіденційної інформації, надання роз’яснень щодо правової позиції у справі, інформування про хід виконання доручень тощо) клієнта уособлює особа, яка від імені юридичної особи уклала угоду щодо надання останній правової допомоги, маючи на те належні повноваження, або інша особа (особи), зазначена в угоді; носієм прав та обов’язків, які при наданні правової допомоги захищають або представляють, є юридична особа як така. Якщо у спілкуванні з посадовими особами, службовцями та іншими працівниками клієнта – юридичної особи, пов’язаному із наданням правової допомоги цьому клієнтові, стає очевидним, що виникає ситуація конфлікту інтересів, – повідомляється про те, що представляють саме клієнта – юридичну особу і пояснюються свої обов’язки, пов’язані з конфліктом інтересів.

 

Клієнти – малозабезпечені громадяни. Благодійність.

 

У своїй практиці Колегія адвокатів міста Києва та Київської області завжди враховує, що надання правової допомоги є не тільки джерелом заробітку, а й має важливе соціальне значення, є однією з головних гарантій належного рівня захисту прав та свобод громадян і потребує відданості цьому призначенню професії, благородства та людяності. Тому, адвокати-члени Колегії намагаються надавати правову допомогу у випадках, передбачених законом, на частково оплатних засадах або безплатно. Намагаємось також знаходити можливість надання правової допомоги незаможнім громадянам на частково оплатних (пільгових) засадах або безплатно і в інших випадках, прямо не передбачених законом, – виходячи з розумного співвідношення цієї роботи з повністю оплачуваною. Водночас, якщо клієнт, якого ознайомили з його правами, все-таки бажає внести гонорар, або якщо за нього це хоче зробити інша особа і це не суперечить Правилам адвокатської етики, така оплата може бути прийнята. Частина гонорарів, яка надходить від клієнтів, використовуватиметься на благодійні цілі.

Адрес Коллегії: 01196, м. Київ,
пл. Лесі Українки 1,
конт. тел. +38 099 124 70 16
e-mail: bestlawyer.kiev@gmail.com