• Русский
  • English
  • Українська

Колегія адвокатів
міста Києва та Київської області

Гонорар Колегії

Гонорар Колегії – плата за правову допомогу.

Розмір плати за правову допомогу встановлюється у договірному порядку між клієнтом і Колегією. У разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадянина від оплати правової допомоги через його малозабезпеченість оплата праці адвоката здійснюється за рахунок держави в порядку, встановленому законодавством. Якщо договір розривається достроково, оплата праці адвоката провадиться за фактично виконану роботу. Колегія адвокатів міста Києва та Київської області вважає, що гонорар є формою одержання винагороди за надання правової допомоги Клієнтові; він має бути законним за формою і порядком внесення і розумно обґрунтованим за розміром. Практично всі справи клієнтів є особливими і такими, що, безумовно, потребують індивідуального підходу до їх вирішення, але, разом з тим, усі ці справи можуть мати єдиний універсальний вимір – грошовий (майновий). Питання гонорарних відносин та гонорарної політики є найделікатнішим. Виконуючи побажання своїх клієнтів, а також враховуючи Правила, пропонується декілька форм оплати гонорарів за надання правової допомоги, а саме: гонорар фіксований – сплачується одноразово, що дає змогу клієнтам повністю спланувати витрати; гонорар фіксований поетапний – оплачується щотижня, щомісяця, щокварталу, поетапно тощо, що дає змогу клієнтам планувати витрати; гонорар погодинний – облік витраченого часу, заснований на погодинних ставках, які залежать від посади, рівня кваліфікації і досвіду тощо; оплачується відповідно до виставлених рахунків, що дає змогу клієнтам у повному обсязі контролювати реально витрачений час, вартість і витрати.
Обґрунтування гонорару

Відповідно до Правил адвокатської етики фактори, які беруться до уваги при визначенні обґрунтованого розміру гонорару, можуть включати в себе: обсяг часу і роботи, потрібний для належного виконання доручень клієнтів; ступінь складності та новизни правових питань, що стосуються доручень клієнтів; необхідність досвіду для їх успішного завершення; вірогідність того, що прийняття доручень клієнтів перешкоджатиме прийняттю інших доручень або суттєво ускладнить їх виконання в звичайному часовому режимі; необхідність виїзду у відрядження; важливість доручення для клієнта; роль у досягненні гіпотетичного результату, якого бажає клієнт; досягнення за результатами виконання доручення позитивного результату, якого бажає клієнт; особливі або додаткові вимоги клієнта стосовно термінів виконання доручення; характер і тривалість професійних відносин з клієнтом; професійний досвід, науково-теоретична підготовка, репутація, значні професійні здібності. Однак слід взяти до уваги, що жоден із цих факторів не має самодостатнього значення – вони взаємозв’язані щодо обставин кожного конкретного випадку.
Фактичні видатки (витрати)

Згідно з Правилами адвокатської етики, гонорар не включає кошти, що мають сплачуватись клієнтами на покриття фактичних витрат, пов’язаних з наданням правової допомоги. Колегія адвокатів міста Києва та Київської області вважає, що видами передбачуваних фактичних витрат, пов’язаних з виконанням доручень, можуть бути: оплата роботи фахівців, висновки яких є необхідними для належного надання правової допомоги, транспортні витрати, витрати на відрядження, оплата друкарських, копіювальних та інших технічних робіт, перекладу та нотаріального посвідчення документів, телефонних розмов, витрати на охорону тощо.

Адрес Коллегії: 01196, м. Київ,
пл. Лесі Українки 1,
конт. тел. +38 099 124 70 16
e-mail: bestlawyer.kiev@gmail.com